Hotline
0902709768
Email liên hệ
info@nguphuong.com

Sản phẩm mới

Công tắc IoT
500.000đ
AT Tiny 85
40.000đ
Viper16 DIP
15.000đ
Case Raspberry Pi model 3+
40.000đ
NRF24L01 2.4GHz Wireless Transceiver
26.000đ
Solenoid Valve Magnetic 12VDC
60.000đ
12VDC Cabinet Door Lock
95.000đ
MFRC-522 RC522
48.000đ
5MP night vision Camera - Raspberry Pi
410.000đ
VIPer12 / VIPer12a
5.000đ
HF49FD-005-1H12
21.000đ
G5NB-1A-E 24VDC
12.000đ
TNY267P
19.000đ
S8550
400đ
S8050
400đ
32.768KHz
1.200đ
LCD12864 blue
125.000đ
LCD20x4 blue
100.000đ
LCD16x4 blue
90.000đ
lcd16x4
80.000đ
lcd16x2
30.000đ
4MHz
1.500đ
IRF3205S
12.000đ
LM2576S-5.0V
10.000đ
LM2576-5.0V
7.000đ
LM7812
2.000đ
78L05
1.000đ
AMS1117-1V8
2.200đ
TTP224N
6.000đ
Atmega328
42.000đ
atmega32a
36.000đ
ATmega16A-16AU
32.000đ
Micro SD Card 16G
110.000đ
MOC3021 optocoupler SMD SOP-6
5.200đ
BT138
5.700đ
BTA16
10.000đ
Z0107 (ST)
4.200đ
Premium 5V 2.5A Power Supply
160.000đ
Orange Pi One
420.000đ
MOC3020 (freescale)
4.200đ
BTA06-600
4.500đ
PIR Sensor
35.000đ
Door/Window Magnetic Reed
28.000đ
Khung robot 4DW
560.000đ
Rửa phim cảm quang
10.000đ
Phim Cảm quang
10.000đ
5V 700mA (3.5W) isolated switch power supply module AC-DC
30.000đ
STM8S003K3T6
11.000đ
STM8S003F3P6
7.000đ
Wifi ESP8266 - 12E
70.000đ
Raspberry Pi 3 Model B
999.999đ
Raspberry Pi 3 - Basic Set
1.400.000đ
5 Inch 800x480 HDMI TFT LCD Touch Screen for Raspberry PI 3
1.160.000đ
Power Supply 5V 2.5A for Raspberry Pi 3 Model B
130.000đ
Premium 5V 2.5A Power Supply
160.000đ