Hotline
0902709768
Email liên hệ
info@nguphuong.com

Display LCD/TFT/OLED

LCD12864 blue
125.000đ
LCD20x4 blue
100.000đ
LCD16x4 blue
90.000đ
lcd16x4
80.000đ
lcd16x2
30.000đ