Hotline
0902709768
Email liên hệ
info@nguphuong.com

Power IC

Viper16 DIP
15.000đ
VIPer12 / VIPer12a
5.000đ
TNY267P
19.000đ
LM2576S-5.0V
10.000đ
LM2576-5.0V
7.000đ
LM7812
2.000đ
78L05
1.000đ
AMS1117-1V8
2.200đ