Hotline
0902709768
Email liên hệ
info@nguphuong.com
Sản phẩm mới
Công tắc IoT
500.000đ
AT Tiny 85
40.000đ
Viper16 DIP
15.000đ
Case Raspberry Pi model 3+
40.000đ
NRF24L01 2.4GHz Wireless Transceiver
26.000đ
Solenoid Valve Magnetic 12VDC
60.000đ
12VDC Cabinet Door Lock
95.000đ
MFRC-522 RC522
48.000đ
5MP night vision Camera - Raspberry Pi
410.000đ
VIPer12 / VIPer12a
5.000đ
HF49FD-005-1H12
21.000đ
G5NB-1A-E 24VDC
12.000đ
TNY267P
19.000đ
S8550
400đ
S8050
400đ
32.768KHz
1.200đ
LCD12864 blue
125.000đ
LCD20x4 blue
100.000đ
LCD16x4 blue
90.000đ
lcd16x4
80.000đ
lcd16x2
30.000đ
4MHz
1.500đ
IRF3205S
12.000đ
LM2576S-5.0V
10.000đ