Hotline
0902709768
Email liên hệ
info@nguphuong.com
Sản phẩm mới
LM2576-5.0V
7.000đ
LM7812
2.000đ
78L05
1.000đ
AMS1117-1V8
2.200đ
TTP224N
6.000đ
Atmega328
42.000đ
atmega32a
36.000đ
ATmega16A-16AU
32.000đ
Micro SD Card 16G
110.000đ
MOC3021 optocoupler SMD SOP-6
5.200đ
BT138
5.700đ
BTA16
10.000đ
Z0107 (ST)
4.200đ
Premium 5V 2.5A Power Supply
160.000đ
Orange Pi One
420.000đ
MOC3020 (freescale)
4.200đ
BTA06-600
4.500đ
PIR Sensor
35.000đ
Door/Window Magnetic Reed
28.000đ
Khung robot 4DW
560.000đ
Rửa phim cảm quang
10.000đ
Phim Cảm quang
10.000đ
5V 700mA (3.5W) isolated switch power supply module AC-DC
30.000đ
STM8S003K3T6
11.000đ