Hotline
0902709768
Email liên hệ
info@nguphuong.com
Sản phẩm mới
STM8S003F3P6
7.000đ
Wifi ESP8266 - 12E
70.000đ
Raspberry Pi 3 Model B
999.999đ
Raspberry Pi 3 - Basic Set
1.400.000đ
5 Inch 800x480 HDMI TFT LCD Touch Screen for Raspberry PI 3
1.160.000đ
Power Supply 5V 2.5A for Raspberry Pi 3 Model B
130.000đ
Premium 5V 2.5A Power Supply
160.000đ