Hotline
0902709768
Email liên hệ
info@nguphuong.com

Triacs/FET/Trans

S8550
400đ
S8050
400đ
IRF3205S
12.000đ
MOC3021 optocoupler SMD SOP-6
5.200đ
BT138
5.700đ
BTA16
10.000đ
Z0107 (ST)
4.200đ
MOC3020 (freescale)
4.200đ
BTA06-600
4.500đ