Hotline
0902709768
Email liên hệ
info@nguphuong.com

VIPer12 / VIPer12a

Giá: 5.000đ
Thông tin sản phẩm

Simple 220V SMPS, Buck Converter Circuit Using VIPer12 / VIPer12A

 Mạch Switching AC 220V - 16VDC (12VDC hoặc 5VDC)

The main specifications of the configuration may be understood as follows:


  • AC input voltage Vinac 80 - 285Vac
  • Output current Iout 30mA
  • Output current Iout2 50mA
  • Output voltage Vout1 +24±10%V
  • Output voltage Vout2 +5V±5%
  • Switching frequency 60 kHz
  • Output Power ~ 1W

 

Datasheet from ST 

Viper12/Viper12a là ICs switching chuyển đổi từ điện áp AC 200 Volt trở thành điện áp một chiều VDC 12 volt hoặc VDC 5 Volt với mạch buck convert có thể cho dòng ngõ ra 200mA tại điện áp 12VDC

Kích thước nhỏ gọn 25mmx30mm, được sử dụng hầu hết trong các wall outlet AC to 5VDC 

 

Sản phẩm cùng danh mục